• Používaním celého objemu/množstva prípravku ušetríte finančné prostriedky, keďže využijete až o 2 % viac prípravku na ochranu rastlín v porovnaní s nevyplachovaním prázdneho obalu
  • Z obalu odstránite viac ako 99,99 % prípravku, takže obal pri dôkladnom vypláchnutí nie je nebezpečným odpadom
  • Znížite riziko poškodenia zdravia a životného prostredia, hlavne kontaminácie pôdy a vodných zdrojov
  • Znížite náklady na zber a manipuláciu a uľahčíte proces zhodnotenia-recyklácie
  • Povinnosť vyplachovania je stanovená vyhláškou MP RV SR, číslo 491/2011 o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.
© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk