Odborná a technická konzultácia

Odborná a technická podpora pre zapojenie sa do zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín:

Ing. Jozef Kotleba
Mail: info@agrozora.sk
Mobilný kontakt: 0915386052

Pred zaslaním svojej žiadosti na zaradenie do systému „ZORA“ zodpovedne vyplňte vstupný dotazník (PDF / Word)

Žiadosti na zaradenie do systému „ZORA“ zasielajte na elektronickú adresu alebo poštou na dole uvedenú adresu:

Bc. Mária Bujnovská
Mail: bujnovska@fecupral.sk
Fecupral, spol. s.r.o.
Ľ. Štúra 17, 082 21 Šariš
tel.: 051/7562 152
mobil: 0948 010 827

© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk