Ako správne vypláchnuť?
Návod ako správne vypláchnuť prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín ponúkajú nasledovné 2 demo video-ukážky.

Video-ukážka ručného, manuálneho vyplachovania
Poskytuje inštrukcie ako ručne-manuálne vyplachovať prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín.

Manuál postupu ručného vyplachovania obalov

Video-ukážka vyplachovania s využitím primiešavacieho zariadenia
Poskytuje inštrukcie ako správne postupovať pri vyplachovaní prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín pri využívaní primiešavacieho zariadenia.

Manuál postupu na vyplachovanie obalov prostredníctvom primiešavacieho zariadenia

Video-ukážka z reálneho vyplachovania prázdnych obalov na poli
Zachytáva nesprávny a správny postup vyplachovania obalu v primiešavacom zariadení.

© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk