SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

SYSTÉM ZBERU PRÁZDNYCH OBALOV OD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vážení pestovatelia, vážené distribučné spoločnosti - zapojte sa aj Vy do systému zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín „ZORA“, prinášajúci benefity priamo pre Váš podnik a pre životné prostredie.

Slovenská asociácia ochrany rastlín vykonáva na území Slovenska prostredníctvom svojho systému „ZORA“ zber prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín a nezatečených kartónov-lepenky. Dôvodom zberu prázdnych obalov od prípravkov je predchádzanie vzniku odpadov a plnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Systém „ZORA“ ponúka komplexné riešenie správneho nakladania s prázdnymi obalmi od prípravkov na ochranu rastlín. Výsledkom zberu je ich následné zhodnotenie. Systém „ZORA“ v prvom rade chráni životné prostredie, znižuje náklady poľnohospodárov na zneškodnenie prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín a podieľa sa na uplatňovaní cirkulárnej ekonomiky priamo v praxi.

Systém „ZORA“ v roku 2021 vytvorila Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len „SAOR“) na základe rozhodnutia svojich členov. Nadväzuje na pôvodný pilotný projekt SAOR ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi od prípravkov na ochranu rastlín z roku 2014. Názov systému je odvodený od začiatočných písmen nasledovných slov: Zber-Obaly-Recyklácia-Agro. Systém „ZORA“ zapadá do celoeurópskej a celosvetovej aktivity priemyslu ochrany rastlín, ktorý si uvedomuje skutočnosť, že musí riešiť problematiku obalov pochádzajúcich z POR. ZORA plne pokrýva požiadavky priemyslu ochrany rastlín na Slovensku. Naviac slovo „Z O R A” v prenesenom význame vyjadruje aj predzvesť niečoho lepšieho, radostného, pozitívneho, čo zaiste je.

© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk